Aparat tlenowy DM 40 firmy Drager AG Lubeck

Dane techniczne

Produkcja: Niemcy
Wytwórca: Drager AG Lubeck
Czas powstania: do 1939 roku
Prace do głębokości: 40 m