152.4 mm Fragment armaty Bofors wz. 30

Armata pochodzi ze stanowiska nr 1 baterii Heliodora Laskowskiego. Cztery armaty zamówione w grudniu 1933 roku w szwedzkiej firmie Boffors wz. 30 kalibru 152,4 mm, zamontowano w Helu jesienią 1935 roku i nazwano imieniem szefa służb Artylerii i Uzbrojenia Kierownictwa Marynarki Wojennej kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego.

W czasie 32 dni obrony Helu baterią dowodził kpt. Zbigniew Przybyszewski, powstrzymując celnymi strzałami niemiecką flotę i uniemożliwiając zdobycie Helu od strony wody.

Po wojnie, w końcu 1946 roku, stanowisko działa nr 1, znajdujące się najbliżej Zatoki Gdańskiej, zostało w niewyjaśnionych okolicznościach, wysadzone w powietrze. Przy budowie w tym rejonie baterii 100 mm saperzy cięli pozostałości dział na złom. Ten ważący ok. 5,4 tony fragment zamka i lufy (obecnie leży na lewym boku) uratowano przed zezłomowaniem staraniem kmdr. Edmunda Jarczyka - wieloletniego przewodnika po zabytkach Helu.

Dane techniczne

Produkcja: Szwecja
Masa działa: 10 500 kg (9 600 kg wg. oryginalnej sygnatury na zamku działa)
Długość lufy: 55 kal.
Masa pocisku: 47 kg (pancerne i burzące)
Prędkość początkowa pocisku: 920 m/s
Zasięg
- pociski burzące: 26 600 m
- pociski przeciwpancerne: 22 400 m
Przebijanie pancerza: 75 mm na 15 km