Uniwersalny granat trzonkowy RGD-33 w koszulce odłamkowej

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: od 1942
Długość: 191 mm
Średnica: 52 mm
Masa: 771 g (z koszulką odłamkowa), 270 g (koszulka odłamkowa)
Wypełnienie: 80 g trotyl
Opóźnienie: 3,5 - 4 sekundy
Zasięg rzutu: 35 - 40 m
Promień rażenie: 10 m, 15 m (z koszulką)