Ołowiany zapalnik do R-42 SIODOLÓWKI zawierał masę zapałczaną

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Armia Krajowa
Czas powstania: lata 1942 - 1945
Typ zapalnika: tarciowy
Opóźnienie: 4,5 sekundy