Radiostacja R 311

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: ZSRR (kraje Układu Warszawskiego - licencja)
Czas powstania: lata 60-te XX wieku
Zakres częstotliwości: 1 - 15 MHz
Podzielony był na 5 podzakresów: I - 1 – 1,88 MHz, II - 1,88 – 3,30 MHz, III - 3,30 – 5,58 MHz, IV - 5,58 – 9,20 MHz, V - 9,20 – 15 MHz.
Czułość w układzie telefonicznym: nie gorsza jak 7,5 μV
Czułość w układzie telegraficznym: nie gorsza jak 3 μV
Częstotliwość pośrednia: 465 kHz
Pasmo przenoszenia: - wąskie 270 - 300 Hz, - szerokie 4 kHz,
Anteny: - promieniowa 12m, - prętowa 4m, - prętowa 1,5m,
Zasilanie: - akumulator 2NKN24 i przetwornica napięcia, - akumulator 2NKN24 i bateria anodowa BAS-80, - napięcie sieci 127 lub 220 V,
Waga : 21 kg