Sieczkarnia toporowa 1880 r.

Dane techniczne

Produkcja: Polska, (Ciechanowiec)
Czas powstania: ok. 1880 r.
Wytwórca: Wytwórca Maszyn Rolniczych A. Bachurzewski
Technika wykonania: wyrób fabryczny