O rowerze z "deptanymi pedałami"

Zciekawością przeczytałem w P. 1515 notatkę o rowerze z podłużnymi deptanymi pedałami, który wyprodukowano w USA. Informuję, że rower z takimi pedałami wymyśliłem kilka lat temu. a patent (Nr P-152691) ma moc od dnia 31 XII 1971. Prototyp jest obecnie wykonywany w Zakładzie Doświadczalnym przy Zakładach Rowerowych "Predom-Romet" w Bydgoszczy i będzie gotowy w maju. br.

 Obarowery mają prawdopodobnie odmienne rozwiązania mechanizmu napędów, lecz zasada deptania podłużnego pedału, stanowiąca niewątpliwie zasadniczą cechę nowości obu typów, jest taka sama (załączam rysunek z opisu patentowego). O ile próby z prototypem wypadną pomyślnie, to rower według naszego rozwiązania nie będzie o wiele droższy od normalnego, a zaletami — równy amerykańskiemu, "drogiemu" (ponad 300 dolarów !) koledze. Z wyrazami sympatii.

Mgr inż. Tomasz Sauter Bydgoszcz