"Wojsko Polskie 1956-2010" w Muzeum Wojska w Białymstoku

Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza na wystawę "Wojsko Polskie 1956-2010". Autorm jest TVBiałystok.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=U0Of96ggH5s