Grid List

Ekspozycja muzeum jest bardzo urozmaicona i unikalna. Główną jej część stanowią dziewiętnastowieczne urządzenia związane z produkcją gazu z węgla kamiennego, zwanego „gazem świetlnym”. Oprócz bardzo bogatej ekspozycji muzealnej na szczególną uwagę, zasługuje otoczenie muzeum. Wystarczy stanąć pośród zabytkowych budynków z czerwonej cegły, aby przenieść się w czasie. Gazowe latarnie, urocze aleje pełne różnorodnej zieleni, ozdobne fasady budynków i wieży ciśnień czy też charakterystycznych i wyniosłych zbiorników gazowych, tworzą niepowtarzalną atmosferę Warszawy sprzed lat.

 • ul. M. Kasprzaka 25
 • 01-224 Warszawa
 • Techniki

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca pod organizacyjnym kierownictwem lekarza dr Pawła Olszewskiego i nauczyciela mgr Kazimierza Uszyńskiego.

Muzeum znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku (dawna posiadłość rodziny Starzeńskich), odbudowanym ze zniszczeń wojennych w latach 1966-1969.

 • ul. Pałacowa 5
 • Ciechanowiec
 • Techniki

Muzeum w Otrębusach jest jedną z nielicznych placówek prywatnych posiadających w swoich zbiorach eksponaty o szerokim zakresie tematycznym. Wśród dostępnych eksponatów w najwięcej jest samochodów z okresu początków motoryzacji przypadających na początek XIX wieku, a kończywszy na okresie PRL-u.

 • ul. Warszawska 21
 • Otrębusy
 • Techniki

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie posiada największy w Europie zbiór muzealnego taboru wąskotorowego. Jest on eksponowany na terenie dawnego dworca Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej.

 • ul. Towarowa 7
 • Sochaczew
 • Kolejowe

Zbiory muzealne są podzielone na dwie grupy, pierwszą jest ekspozycja plenerowa zawierająca pojazdy gabarytowe oraz drugim miejscem ekspozycji jest budynek dawnego Dworca Głównego w Warszawie. W głównej sali wystawowej Muzeum przedstawiono historię kolei zanim dotarła nad Wisłę, rozwój kolei w Królestwie Polskim od Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej do Warszawsko- Kaliskiej oraz historię warszawskich kolei wąskotorowych.

 • ul. Towarowa 3
 • Warszawa
 • Kolejowe

uzeum Artylerii w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu zostało utworzone na podstawie rozkazu specjalnego komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. J. Bema, numer 13 z dnia 14 stycznia 1977 r. Inicjatorem budowy muzeum był ówczesny komendant gen. bryg. Stanisław Żak. Celem projektu było wspieranie wychowania historycznego podchorążych oraz kultywowanie tradycji artyleryjskich. Proces rozbudowy i modernizacji realizowany był intensywnie przez kolejnego komendanta gen. bryg. Kazimierza Chudego.

Źródło: http://artyleria.csaiu.torun.pl/

 • ul. Sobieskiego 36
 • 87-100 Torun
 • Wojskowe

Zwiedzanie kołobrzeskiego muzeum to prawdziwa lekcja historii techniki wojskowej. Kolekcja została utworzona na podstawie świadectw pochodzących z wykopalisk archeologicznych (groty strzał, ostrogi, włócznie i topory), poprzez średniowieczną broń drzewcową, kolną, sieczną i miotającą, czy też bogato reprezentowane eksponaty dotyczące walk na morzu (kompasy, kotwice, modele okrętów); przebiega przez kolekcję XVIII wiecznych szabli, karabeli, lanc, pocisków artyleryjskich i luf armatnich.

 • ul. Emilii Gierczak 5
 • Kołobrzeg
 • Wojskowe

Muzeum Obrony Wybrzeża jest jednym z wyjątkowych miejsc gdzie historia miejsca jest tak silnie związana z polską. Półwysep Helski był zawsze oczkiem w głowie wojskowych tworząc na niepozornym kawałku suchego lądu prawdziwą twierdzę. Stąd wynika wyjątkowe skupienie obiektów militarnych budowanych począwszy od okresu międzywojennego do okresu PRL. Najciekawszą jest bateria Laskowskiego związana z obroną 1939 roku oraz obiekty byłej baterii Schleswig-Holstein.

 • ul.Helska 16
 • Hel
 • Wojskowe

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, mające siedzibę w zabytkowym budynku miejskiego ratusza, jest najokazalszym w Polsce muzeum jednej bitwy.

 • Plac Kościuszki 12
 • Sochaczew
 • Historyczne

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego sięga korzeniami czasów kiedy powstawał Uniwersytet, a więc lat 1809-1817. W 1809 roku zainicjowano kupowanie dzieł z dawnych zbiorów króla Stanisława Augusta, a w 1817 utworzono Wydział Nauk i Sztuk Pięknych wraz z jego Muzeum. Muzeum pierwszego Uniwersytetu Warszawskiego (1808/1816-1831) można uznać za pierwsze muzeum publiczne w Polsce i instytucję, z której wyrosła idea Muzeum Narodowego. 

 • ul. Krakowskie Przedmieście 32
 • 00-001 Warszawa
 • Zakładowe

 • ul. Żwirki i Wigury 93
 • Warszawa
 • Zakładowe

Muzeum pożarnictwa w Warszawie funkcjonuje przy Komendzie Miejskiej PSP m. st. Warszawy. Zebrane eksponaty ilustrują historie i dziedzictwo straży pożarnej w dawnej warszawie. Poza obszernymi zbiorami natury technicznej jest przygotowana wystawa ilustrująca historię miasta i życie codzienne strażaków. Można zobaczyć kolekcje hełmów strażackich nie tylko tych używanych w Polsce ale i innych państw europejskich.

 • Zakładowe