Rzutnik slajdów Etude 2c

Rzutnik do pozytywów produkowany z ZSRR w latach 80-tych XX wieku.