Regulamin witryny

Uncategorised
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Witryna o tytule "Zabytki Techniki - Ocalić od zapomnienia" składa się z niezależnych działów ilustrowanych fotografiami i rysunkami. Zawiera część ogólną oraz szczegółową dotyczącą "Wirtualnego Muzeum".

 

 1. Regulamin ogólny
 2. Regulamin szczegółowy - "Wirtualnego Muzeum"

A. Regulamin ogólny

 1. Witryna "Zabytki Techniki - Ocalić od zapomnienia", zwana dalej "Witryną", udostępniona jest nieodpłatnie czytelnikom oraz uczestnikom projektu.
 2. Definicje występujące w regulaminie:
  • Czytelnik - osoba korzystająca z zasobów witryny w trybie bez logowania.
  • Uczestnik projektu - użytkownik posiadający uprawnienia do logowania, może nim być placówka muzealna, kolekcjoner, podmiot organizujący wydarzenia plenerowe itp. Warunkiem uczestnictwa jest otwartość informacyjna, obecność dokumentacji fotograficznej zbiorów w części ogólnodostępnej wraz z oryginalnymi opisami. W przypadku organizatorów wydarzeń plenerowych obecność bogatej dokumentacji w części ogólnodostępnej z poprzednich edycji wydarzenia plenerowego.
  • Redakcja - zespół opiekujący się witryną, opracowujący materiał udostępniany potem w części ogólnodostępnej.
  • Baner reklamowy - musi dotyczyć działalności muzealno wystawienniczej oraz wydarzeniom plenerowym o tematyce historycznej - historii techniki.
 3. W ramach Witryny dostępne są następujące działy: Wystawy, Wirtualne Muzea, Galeria Plener, Polskie Firmy, Z kart historii. Opis poszczególnych działów:
  • Wystawy - dział zawiera informacje o aktualnych wystawach i planowanych otwarciach kolejnych. W przypadku gdy uczestnik projektu wyrazi zgodę, są ilustrowane wystawy po ich zamknięciu (wystawy czasowe) lub ilustrowany opis wystaw stałych zapraszający do zwiedzania.
  • Wirtualne Muzea - ilustracja wraz z opisami części lub całości eksponatów uczestników projektu stosownie do ustaleń indywidualnych. Materiał pełni rolę skróconego katalogu. Placówki muzealne oraz kolekcjonerzy są podzieleni na działy: Motoryzacyjne, Techniki, Kolejowe, Wojskowe, Historyczne, Zakładowe, Etnograficzne. W katalogu placówek muzealnych podane są dane kontaktowe do wszystkich uczestników projektu zarówno tych z opublikowanym materiałem, jak i w trakcie opracowywania.
  • Galeria Plener - galeria zdjęć z wydarzeń plenerowych o tematyce historycznej lub technicznej. Galerie zdjęć są podzielone na kategorie: Targi-Wystawy, Święto Wojska Polskiego, Komunikacja, Motoryzacja, Militaria, Ciekawe miejsca.
  • Polskie Firmy - dział ilustrujący historie polskich firm (i nie tylko). Opisy są budowane na podstawie zasobów kolekcji eksponatów opracowanych w Witrynie. Materiał jest podzielony na działy: Już w historii, Nieprzerwanie działające, Ciekawe nowo powstałe.
  • Z kart historii - dział popularyzujący historię polskiej techniki (i nie tylko) oraz odwiedzanie placówek muzealnych. Materiał publikowany w tym dziale jest budowany w oparciu o opracowane eksponaty uczestników projektu. Każdy materiał kończy się skierowaniem do konkretnego uczestnika projektu. Dział ten podzielony jest na kategorie: Ciekawostki, Ciekawe biografie, Rozwój techniki, Ciekawe wynalazki, Dzieje wojskowości.
 4. Newsletter - na podstawie materiału Witryny opracowywany jest newsletter. Rolą jego wydawania jest popularyzacja wiedzy o historii techniki w Polsce oraz informowanie o nadchodzących nowych wydarzeniach. Wewnątrz newslettera są zawarte:
  • Informacje o wystawach nadchodzących i aktualnie otwartych.
  • Zajawki nowych materiałów publikowanych na witrynie.
  • Reklamy wydarzeń i placówek muzealnych uczestników projektu.
 5. Reklama - jest bezpłatna dla uczestników projektu. Są dostępne cztery formaty banerów, miejsce ich ulokowania jest ściśle związane z tematyczną częścią Witryny. Na front witryny reklamy trafiają tuż przed rozpoczęciem wydarzenia, są też wyświetlane reklamy aktualnie trwających wydarzeń. Banery reklamowe przygotowują sami zainteresowani reklamą, przy czym tematyka reklam musi dotyczyć działalności muzealno wystawienniczej oraz wydarzeniom plenerowym o tematyce historycznej - historii techniki. W przypadku niespełniania tego warunku redakcja może odmówić publikacji tego baneru.
 6. Uczestnictwo w projekcie - do projektu można się zgłosić, podając zakres, w jakim chcecie Państwo uczestniczyć w projekcie. Po ustaleniu z Redakcją ram współpracy następuje opracowanie materiału.
  • Opracowywanie materiału następuje w trzech etapach: pierwszym jest dokumentacja fotograficzna zbiorów. Drugim etapem jest opracowanie formatu prezentacji zbiorów i wstępne je opisanie. Trzecim etapem jest naniesienie poprawek i akceptacja opracowania materiału. Po zakończeniu trzeciego etapu materiał jest udostępniany czytelnikom. Jeśli uczestnik projektu wyrazi zgodę, materiał może być udostępniony po drugim etapie z informacją o uzupełnianiu opisów.
  • Aktualizacja bądź zmiana zakresu materiału jest możliwa w dowolnym momencie. Wystarczy w formularzu zgłoszeniowym dla wyświetlanej strony podać zakres zmian.
  • Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa drogą pisemną lub mejlową z podaniem przyczyny rezygnacji. Ponieważ materiał jest dokumentowany, opracowywany za zgodą gospodarza placówki muzealnej lub kolekcjonera, wymagane jest podanie przyczyny.
 7. Na Witrynie obowiązuje prawo autorskie na zasadach ogólnych. Zasady i zakres stosowania prawa autorskiego na Witrynie są prezycyjnie opisane w dziale "Prawo autorskie".

 B. Regulamin szczegółowy - "Wirtualne Muzeum"

 • Właścicielem zdjęć jest ich autor, niezależnie od tego, czy materiał jest nadesłany przez placówkę muzealną lub samego autora. Jedynym odstępstwem są okoliczności zrobienia zdjęć, zlecenie wykonania zdjęć lub stosunek pracy fotografa względem placówki muzealnej. Wówczas właścicielem zdjęć jest zleceniodawca, natomiast autorstwo pozostaje nadal przy osobie wykonującej dzieło.
 • Ponieważ dział "Wirtualne Muzeum" ma formułę prezentowania materiału opartą na ilustracji kolekcji, to niezależnie od tego kto jest właścicielem zdjęć, prawo do dysponowania zdjęciami - wizerunkami eksponatów ma właściciel kolekcji (placówka muzealna, kolekcjoner). Przykładowo jeśli chcecie publikować zdjęcia eksponatów, wówczas występujecie o zgodę do właściciela kolekcji. Dopiero po jej uzyskaniu można się zwracać do właściciela zdjęć. Taka formuła jest warunkiem uczestników witryny. Wynika to z prawa właściciela kolekcji do dysponowania wizerunkami eksponatów jako całości.
 • Wymogi dla prezentowanych zdjęć eksponatów:
  • Zdjęcia prezentowane są wykonane na użytek tylko i wyłącznie w ramach działania witryny "Zabytki Techniki - Ocalić od zapomnienia."
  • Zdjęcia nie mogą być używane w celach komercyjnych bez zgody właściciela kolekcji (placówki muzealnej, kolekcjonera).
  • Zdjęcia bez znaku wodnego muszą mieć parametry techniczne:
   - maksymalny rozmiar: 800 x 600 dpi
   - maksymalna rozdzielczość: 75 dpi
   - formaty zdjęć i grafik: .jpg, .gif, .png
   - maksymalny rozmiar pliku: 150 kB
   - Przy znaku wodnym maksymalny rozmiar: 1200 x 1000 dpi (przy zgodzie właściciela kolekcji)