uzeum Artylerii w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu zostało utworzone na podstawie rozkazu specjalnego komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. J. Bema, numer 13 z dnia 14 stycznia 1977 r. Inicjatorem budowy muzeum był ówczesny komendant gen. bryg. Stanisław Żak. Celem projektu było wspieranie wychowania historycznego podchorążych oraz kultywowanie tradycji artyleryjskich. Proces rozbudowy i modernizacji realizowany był intensywnie przez kolejnego komendanta gen. bryg. Kazimierza Chudego.

Źródło: http://artyleria.csaiu.torun.pl/

Zwiedzanie kołobrzeskiego muzeum to prawdziwa lekcja historii techniki wojskowej. Kolekcja została utworzona na podstawie świadectw pochodzących z wykopalisk archeologicznych (groty strzał, ostrogi, włócznie i topory), poprzez średniowieczną broń drzewcową, kolną, sieczną i miotającą, czy też bogato reprezentowane eksponaty dotyczące walk na morzu (kompasy, kotwice, modele okrętów); przebiega przez kolekcję XVIII wiecznych szabli, karabeli, lanc, pocisków artyleryjskich i luf armatnich.

Muzeum Obrony Wybrzeża jest jednym z wyjątkowych miejsc gdzie historia miejsca jest tak silnie związana z polską. Półwysep Helski był zawsze oczkiem w głowie wojskowych tworząc na niepozornym kawałku suchego lądu prawdziwą twierdzę. Stąd wynika wyjątkowe skupienie obiektów militarnych budowanych począwszy od okresu międzywojennego do okresu PRL. Najciekawszą jest bateria Laskowskiego związana z obroną 1939 roku oraz obiekty byłej baterii Schleswig-Holstein.

Muzeum zostało utworzone na terenie Szkoły Orląt w Dęblinie, początkiem zbiorów były samoloty zebrane do celów edukacyjnych szkoły. Po powołaniu Muzeum Sił Powietrznych pojawiały się nowe eksponaty pozyskiwane z jednostek wojskowych oraz od prywatnych darczyńców. W ramach ekspozycji prezentowane są samoloty pozyskane w ramach depozytów długookresowych od innych placówek muzealnych. W ten sposób udało się zebrać możliwie kompletną ekspozycje lotnictwa używaną w polskich jednostkach lotniczych.

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał jest oddziałem Muzeum Zamojskiego. Na terenie Muzeum znajdują się trzy obiekty: Prochownia i Arsenał - budynki historyczne oraz nowy budynek ukryty w zrekonstruowanym wale fortecznym – Pawilon pod Kurtyną.

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ na stałe już wrosło w gdyński pejzaż. Dziś trudno wyobrazić sobie Skwer Kościuszki bez wspaniałej sylwetki "Błyskawicy", czy też Bulwar Nadmorski pozbawiony Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego.

Więcej artykułów…