Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum zostało utworzone na terenie Szkoły Orląt w Dęblinie, początkiem zbiorów były samoloty zebrane do celów edukacyjnych szkoły. Po powołaniu Muzeum Sił Powietrznych pojawiały się nowe eksponaty pozyskiwane z jednostek wojskowych oraz od prywatnych darczyńców. W ramach ekspozycji prezentowane są samoloty pozyskane w ramach depozytów długookresowych od innych placówek muzealnych. W ten sposób udało się zebrać możliwie kompletną ekspozycje lotnictwa używaną w polskich jednostkach lotniczych.

 

Proponowaną ekspozycje można podzielić na: sprzęt lotniczy, sprzęt przeciwlotniczy, sprzęt pokładowy oraz inne eksponaty ilustrujące system edukacji przyszłych pilotów na przestrzeni lat.