Krosno tkackie z początku XX wieku

Krosno tkackie wystawione w Muzeum Etnograficznym w Warszawie w ramach ekspozycji "Porządek rzeczy. Magazyn Piotra B. Szackiego".