Słownik encyklopedyczny transportu samochodowego, WKiŁ - Warszawa 1962 r.