LODÓWKA  ABSORPCYJNA  NA  GAZ - urządzenie, w którym został zastosowany wynalazek z 1876 roku, fizyka Carl Von Linde pozwolający na powstanie jednostki chłodniczej. Do obniżenie temperatury żywności użyto ciekłego amoniaku, który przechodząc przez parownik w stan gazowy - na wskutek podgrzania palnikiem gazowym, pobiera ciepło z chłodzonego otoczenia - obniżając w ten sposób temperaturę wewnątrz lodówki.

LODÓWKA  ABSORPCYJNA  NA  GAZ - urządzenie, w którym został zastosowany wynalazek z 1876 roku, fizyka Carl Von Linde pozwolający na powstanie jednostki chłodniczej. Do obniżenie temperatury żywności użyto ciekłego amoniaku, który przechodząc przez parownik w stan gazowy - na wskutek podgrzania palnikiem gazowym, pobiera ciepło z chłodzonego otoczenia - obniżając w ten sposób temperaturę wewnątrz lodówki.