MODEL REGULATORA CIŚNIENIA PARY - urządzenie służyło do celów dydaktycznych i szkoleniowych pracowników produkcyjnych. Regulator był używany przy ssakach bezpośrednio połączonych z silnikiem parowym. Regulator składa się z naczynia, w którym pływa dzwon zrównoważony odpowiednim ciężarem. Przestrzeń pod dzwonem połączona jest z przewodem ssącym.

TERMOMETR RTĘCIOWY - w obudowie metalowej, służył do pomiaru maksymalnej i minimalnej temperatury w pomieszczeniach Aparatowni. Termometr składa się rurki szklanej, wyprofilowanej w kształcie litery ,,U". Jeden koniec jest wywinięty do środka, natomiast drugi wydłużony, zakończony jest zbiorniczkiem wyrównawczym.