LAMPKA SPIRYTUSOWA - proste urządzenie, które pozwalało na sprawdzenie i wykrycie nieszczelności połączeń sieci i instalacji gazowej, na przestrzeni otwartej. Przyrząd do sprawdzania szczelności instalacji gazowej, był stosowany już pod koniec XIX wieku i wycofany z użytku w latach 50 - XX wieku, kiedy to wprowadzono, nowe przepisy związane z bezpiecznym sprawdzaniem szczelności połączeń sieci i instalacji gazowej.

Manometr rejestrujący służył do pomiaru i rejestracji ciśnienia gazu. Wykonany w wersji gazobezpiecznej, mógł być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem. Zamontowany na tablicy w układzie z dwoma manometrami różnicowymi "U-rukami", które spełniały funkcję manometrów kontrolnych rejestratora.

Proste urządzenie do analizy gazów stanowjące połączenie chromatografu działąjącego na zasadzie metody "Janaka" z pewnymi elementami aparatu "Orsata". Przy użyciu chromatografu oznaczano w gazie zawartość: wodoru, azotu, tlenu, tlenku i dwutlenku węgla, metanu oraz nasyconych i nienasyconych węglowodorów alifatycznych.

Specjalny wózek pomiarowy do wykrywania wucieków gazu z pękniętych rur pod ziemią. Przyrząd zbudowany przez pracowników Gazowni.

Więcej artykułów…