Rejestrator ciśnienia gazu MAW KARL MARX Magdeburg - Spółdzielnia Pracy "Waga" Warszawa

Manometr rejestrujący służył do pomiaru i rejestracji ciśnienia gazu. Wykonany w wersji gazobezpiecznej, mógł być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem. Zamontowany na śćianie i podłączony bezpośregnio do gazociągu, przewodem stalowym Ø 15 mm.

Bieżące pomiary nadciśnienia, były rejestrowane (zapisywane) na taśmie pomiarowej rejestratora i w każdej chwili można było wrócić do przeglądu stanu ciśnienia gazu.  Ciśnieniomierz "puszkowy" pracował w zakresie ciśnień niskich 0 ... 400 mm WS. Rejestrator był przeznaczony do dokumentowania przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych - Gazowni.

Dane techniczne

Produkcja: Polska, Niemcy
Wytwóca: MAW KARL MARX Magdeburg - Spółdzielnia Pracy "Waga" Warszawa
Czas powstania: lata 50 - XX wieku
Model: Nr. fab. 12246848 / 13460 Abb. 1 / SK 20.e
Materiał, technika: Obudowa stalowa z elementami: mosiężnymi oraz piórkiem szklanym.
Zakres pomiarowy: 0 ... 400 mm WS
Wymiary: