KŁÓDKA - o interesującej konstrukcji, ponieważ posiada podwójne zamknięcie na klucze, które użyte jednocześnie pozwalają na zamknięcie i otwarcie kłódki. Bardzo rzadko stosowane rozwiązania do zabezpieczenia cennych obiektów. Kłódka stanowi ciekawy eksponat muzealny.

MINIATUROWY ZESTAW NARZĘDZI I SPRZĘTU - wykonany z dużą starannością i dbałością odzwierciedlał rzeczywiste wyposażenie montera sieci gazowej, w narzędzia niezbędne do wykonywania wszelkich prac na sieci gazowej. Zestaw składa się z 55 elementów miniaturowych i służył do celów szkoleniowych oraz dydaktycznych. Zestaw jest odzwierciedleniem techniki i technologii jaką stosowano przy: naprawie, eksploatacji i remoncie sieci gazowej, wykonanej w technologii żeliwnej i stalowej. Zestaw jest ozdobą ekspozycji i źródłem wiedzy.

MUNDUR GALOWY GÓRNICZY - mundur dla poszczególnych kategorii pracowników górnictwa nawiązuje do tradycji z końca XIX wieku. Czarny mundur galowy ozdobny jest wieloma wystylizowanymi dekoracjami, które nawiązują do dawnej odzieży roboczej, w której pełniły konkretne funkcje użytkowe i tak: ,,miotełka do czyszczenia otworów strzałowych, którą górnik trzymał zatkniętą za taśmę na kapeluszu, krótka pelerynka to pozostałość kapy chroniącej przed wodą lecącą ze stropu, zakładki na piersiach i rękawach służyły do wtykania za nie lontu i krzesiwa".

NUMERATOR - cechownik, służył do wytłaczania w metalach miękkich znaków atestowych dla urządzeń, dopuszczonych do obrotu i stosowania. Znaki, świadczyły o zgodności urządzeń z normami i przynależnością do Zakładu. Numerator składał się z: podstawy, dźwigni i 10 cechowników oznaczonych od nr. 1 do 0. Numerator, jest przykładem pewnej tradycji techniczno - zawodowej i ciekawym eksponatem muzealnym.

SUWNICA BELKOWA - stacjonarna o napędzie ręcznym, służyła do podnoszenia ciężkich elementów sprężarki - kompresora i maszyny parowej w czasie wykonywania prac konserwacyjnych i planowanych remontów maszyn. Układ wielokrążków i przekładni łańcuchowych pozwalał na udźwig ciężaru o masie 3 ton.

Więcej artykułów…