Strój ochronny

OCHRONA GŁOWY I TUŁOWIA - strój bhp, służył do ochrony pracownika przed wysoką temperaturą środowiska pracy, w jakim była wykonywana praca oraz możliwością urazu głowy przy rozładunku gorącego koksu z retort pieców gazowych. Strój, ochrona głowy i tułowia był podstawowym i obowiązującym ubraniem pracowników obsługujących piece gazownicze.

Strój bhp, składał się z: kasku z osłoną twarzy wraz z okularami i osłoną karku i piersi pracownika. Strój, jest ciekawym eksponatem muzealnym i uzupełnieniem zdjęć wykonanych w czasie obsługi urządzeń związanych z produkcją gazu z węgla kamiennego.

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: lata 40 - XX wieku.
Rodzaj: strój ochronny pracownika piecowni periodycznej
Materiał, technika: materiał trudnopalny z elementami skóry, szkła i metalu.
Wymiary: