Umożliwiała przeprowadzenie dwóch jednoczesnych rozmów telefonicznych. Dawała ona możliwość obsługi zgłaszających się telefonicznie klientów, z zachowaniem indywidualnego charakteru połączenia. Łączenie oparte o ręczne podłączenie przez człowieka odpowiednich przycisków i wtyczek (dzwoniących) do odpowiednich gniazd (odbierających). Centrala miała wbudowany generator prądu, który był pobudzany przy pomocy korbki. Centrala telefoniczna stanowiła wyposażenie biura - sekretariatu.

Przystosowany do warunków pracy w halach fabrycznych gdzie występuje niebezpieczeństwo powstania zagrożenia wybuchowego. Telefon posiada szczelną obudowę żeliwną z zewnętrznym dzwonkiem o dużej sile głosu oraz dwie słuchawki i tarczę obrotową. Telefon zamontowany na ścianie hali i podłączony do sieci telekomunikacyjnej za pośrednictwem głowicy gazoszczelnej.

Przystosowany do warunków pracy w halach fabrycznych gdzie występuje niebezpieczeństwo powstania zagrożenia wybuchowego. Telefon posiada szczelną obudowę żeliwną z zewnętrznym dzwonkiem o dużej sile głosu oraz dwie słuchawki i tarczę obrotową. Telefon zamontowany na ścianie hali i połączony do sieci telekomunikacyjne za pośrednictwem głowicy gazoszczelnej.