Urządzenie służyło do  zabezpieczenia stałego ciśnienia gazu w piecach gazowych. Regulator stanowi część składową ssaków gazowych i używało się go jako regulatora bezpieczeństwa w połączeniu z regulatorem pary oraz zaworem obejściowym. Przestrzeń pod dzwonem regulatora jest połączona z przewodem ssącym.

Syrena parowa, używana trzy razy dziennie: rano w czasie rozpoczynania pracy, w południe w czasie przerwy obiadowej i na zakończenie pracy oraz alarmowania w razie zagrożenia.

Gazomierz - urządzenie pomiarowe, służyło do pomiaru ilości wyprodukowanego gazu i rozliczeń handlowych. Gazomierz objętościowy mokry, mierzył gaz niezależnie od temperatury i ciśnienia. Składa się z: walcowej obudowy, w której obracał się bęben "Crosseŷa" z blachy obołowionej.

Urządzenie technologiczne do oczyszczania gazu z amoniaku (wymywanie amoniaku). Płuczki obrotowe typu "Standard" mają kształt leżącego walca, podzielonego na szereg komór. Na wale, przechodzącym przez jego środek, obracają się tarcze z drewnianymi rusztami. Ciecz (woda) płucząca przepływa kolejno przez komory i zwilża stale obracające się tarcze.

Urządzenie technologiczne do oczyszczania gazu z amoniaku (wymywanie amoniaku). Płuczki obrotowe typu "Standard" mają kształt leżącego walca, podzielonego na szereg komór. Na wale, przechodzącym przez jego środek, obracają się tarcze z drewnianymi rusztami. Ciecz (woda) płucząca przepływa kolejno przez komory i zwilża stale obracające się tarcze.

Urządzenie technologiczne do oczyszczania gazu z amoniaku (wymywanie amoniaku). Płuczki obrotowe typu "Standard" mają kształt leżącego walca, podzielonego na szereg komór. Na wale, przechodzącym przez jego środek, obracają się tarcze z drewnianymi rusztami. Ciecz (woda) płucząca przepływa kolejno przez komory i zwilża stale obracające się tarcze.

Przykładowe pokrętło zaworu znajdującego się na poziomie poniżej podłogi w hali produkcyjnej.

Więcej artykułów…