Regulator ciśnienia gazu firmy SCHIRMER, RICHTER & Co LEIPZIG

Urządzenie służyło do  zabezpieczenia stałego ciśnienia gazu w piecach gazowych. Regulator stanowi część składową ssaków gazowych i używało się go jako regulatora bezpieczeństwa w połączeniu z regulatorem pary oraz zaworem obejściowym. Przestrzeń pod dzwonem regulatora jest połączona z przewodem ssącym.

Jeśli  ssanie wzrasta, dzwon opada ku dołowi, a równocześnie opada krążek i otwiera dopływ gazu z przewodu tłoczącego do ssącego, wyrównując podciśnienie przed ssakiem.

Dane techniczne

Produkcja: Niemcy
Wytwórca: SCHIRMER, RICHTER & Co LEIPZIG Berlin-Dessau
Czas powstania: koniec XIX wiek
Materiał, technika: Urządzenie wykonane ze stali i żeliwa lanego na cokole murowanym
Wymiary: Ø 190 x 390cm.