Płuczka amoniakalna obrotowa firmy Towarzystwo Udziałowe Fabryki Machin i Odlewów z 1889 roku

Urządzenie technologiczne do oczyszczania gazu z amoniaku (wymywanie amoniaku). Płuczki obrotowe typu "Standard" mają kształt leżącego walca, podzielonego na szereg komór. Na wale, przechodzącym przez jego środek, obracają się tarcze z drewnianymi rusztami. Ciecz (woda) płucząca przepływa kolejno przez komory i zwilża stale obracające się tarcze.

Gaz przepływa górną częścią płuczki, w kierunku przeciwnym do strumienia cieczy. Ilość obrotów płuczki wynosi 60 do 90 na godzinę. Średnica gazociągu (wlotu i wylotu gazu) Ø 400mm.

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca płuczki: Towarzystwo Udziałowe Fabryki Machin i Odlewów DAWNEJ K. RUDZKI i S-ka.
Wytwórca maszyny parowej: brak danych
Materiał, technika: Maszyna żeliwno - stalowa na cokole murowanym (napęd parowy w układzie pionowym)
O przepustowości: 40 000 m³/dobę
Napęd parowy o mocy:
Wymiary: