Licznik gazowy objętościowy firmy Julius Pinntsch z 1899 roku

Gazomierz - urządzenie pomiarowe, służyło do pomiaru ilości wyprodukowanego gazu i rozliczeń handlowych. Gazomierz objętościowy mokry, mierzył gaz niezależnie od temperatury i ciśnienia. Składa się z: walcowej obudowy, w której obracał się bęben "Crosseŷa" z blachy obołowionej.

Bęben podzielony jest na cztery komory zamknięte powierzchnią wodną o stałej wysokości, wskutek czego posiadają stałą i znaną pojemność. Obrót bębna odmierza ściśle określoną ilość gazu, która następnie wypływa do przewodu wylotowego. Liczydło gazomierza wskazuje według ilości obrotów bębna bezpośrednio ilość przepływającego gazu w m³. Gazomierz stacyjny - mokry mierzył gaz z bardzo dużą dokładnością. Dokładność pomiaru przy sprawnie działającym gazomierzu wodnym wynosi  ± 2%.

Dane techniczne

Produkcja: Niemcy
Wytwórca: "Julius Pinntsch" Berlin - Dessau 1899 rok produkcji
Czas powstania: XIX wiek - 1899 rok
Materiał, technika: Licznik z żeliwa lanego na cokole betonowym
O przepustowości: 50 000 m³/dobę (mokry - skrzydełkowy)
Wymiary: 360 x 360 x 418 cm.