Makieta narzędzi

MINIATUROWY ZESTAW NARZĘDZI I SPRZĘTU - wykonany z dużą starannością i dbałością odzwierciedlał rzeczywiste wyposażenie montera sieci gazowej, w narzędzia niezbędne do wykonywania wszelkich prac na sieci gazowej. Zestaw składa się z 55 elementów miniaturowych i służył do celów szkoleniowych oraz dydaktycznych. Zestaw jest odzwierciedleniem techniki i technologii jaką stosowano przy: naprawie, eksploatacji i remoncie sieci gazowej, wykonanej w technologii żeliwnej i stalowej. Zestaw jest ozdobą ekspozycji i źródłem wiedzy.

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Produkcja własna pracownika Gazowni
Czas powstania: lata 70 - XX wieku.
Rodzaj: model przyrząd i narzędzi do prac na sieci gazowej
Materiał, technika: Model drewniany z elementami metalowymi
Wymiary: detale różnych wielkości