OCHRONA GŁOWY I TUŁOWIA - strój bhp, służył do ochrony pracownika przed wysoką temperaturą środowiska pracy, w jakim była wykonywana praca oraz możliwością urazu głowy przy rozładunku gorącego koksu z retort pieców gazowych. Strój, ochrona głowy i tułowia był podstawowym i obowiązującym ubraniem pracowników obsługujących piece gazownicze.

Podziemna stacja gazowa, służyła do redukcji - obniżenia średniego ciśnienia gazu (500 kPA) w sieci, do wysokości ciśnienia niskiego - użytkowego ( 3 kPa ), wymaganego w sieci niskoprężbnej i instalacjach gazowych.