Rejestrator ciśnienia gazu firmy Schäffer & BUDENBERG

Manometr rejestrujący służył do pomiaru i rejestracji ciśnienia gazu. Wykonany w wersji gazobezpiecznej, mógł być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem. Zamontowany na tablicy w układzie z dwoma manometrami różnicowymi "U-rukami", które spełniały funkcję manometrów kontrolnych rejestratora.

Bieżące pomiary nadciśnienia, były rejestrowane (zapisywane) na taśmie pomiarowej rejestratora i w każdej chwili można było wrócić do przeglądu stanu ciśnienia gazu. Ciśnieniomierz "puszkowy" pracował w zakresie ciśnień niskich 0 ... 400 mm WS. Rejestrator był przeznaczony do dokumentowania przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych - Gazowni.

Dane techniczne

Produkcja: Niemcy
Wytwórca: Schäffer & BUDENBERG Magdeburg
Czas powstania: lata 30 - XX wieku
Model: Nr. fab. 12771319 Abb. 1 / SK 20.0
Materiał, technika: Obudowa stalowa z elementami: mosiężnymi oraz piórkiem i u-rurką szklaną.
Zakres pomiarowy: 0 ... 400 mm WS
Wymiary: