Stanowisko laboratoryjne

Proste urządzenie do analizy gazów stanowjące połączenie chromatografu działąjącego na zasadzie metody "Janaka" z pewnymi elementami aparatu "Orsata". Przy użyciu chromatografu oznaczano w gazie zawartość: wodoru, azotu, tlenu, tlenku i dwutlenku węgla, metanu oraz nasyconych i nienasyconych węglowodorów alifatycznych.

Orsatochramatograf, składa się z następujących elementów, wykonanych ze szkła: biurety pomiarowej, płuczek absorpcyjnych, urządzenia do dozowania próbek gazu, kolumn chromatograficznych, azotometru, urządzenia do osuszania gazu nośnego. Oprócz tego w skład aparatu wchodzi: szereg kurków trójdrożnych i czterodrożnych oraz 2 gazomierze labolatoryjne firmy "Junkalor - Dessau": NB 1,5, Vmin. 10 l/h, Vmax. 1.500 l/h, 1 kPa № 10983 i № 10991. Dwutlenek węgla używany jako gaz nośny jest pobierany z butli gazowej, wyposażonej w reduktor butlowy.

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: podręczny aparat analityczny Centralnego Laboratorium Gazownictwa - Kraków
Czas powstania: 1969 rok.
Materiał, technika: Stanowisko z elementami wyposażenia laboratoryjnego
Wymiary: 250 x 70 x 100cm.