152,4 mm Armata nabrzeżna wz.35

wz. 35 yupu "Bufors" produkcji szwedzkiej z czterodziałowej baterii nabrzeżnej im H Laskowskiego która strzegła wybrzeża w 1939 roku.

Dane techniczne

Produkcja: Szwecja
Wytwórca: Bufors
Czas powstania: do 1937 roku
Kaliber: Szwecja