Mina Morska Galwaniczno-Uderzeniowa wz. 1908-39

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Ciężar materiału wybuchowego: 115 kg
Ciężar całkowity: 592 kg
Głębokość stosowania: do 110 m