23 mm Podwójnie sprzężona armata ZU-23-2M Wróbel

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Zakładach Mechanicznych Tarnów
Czas powstania: lata 1979 - 1990
Kaliber: 23 mm
Liczba luf: 2
Długość lufy: ok 2 100 mm
Kąt podniesienia luf: od -10° do +88°
Kąt ostrzału w azymucie: 360°
Waga wieży: 2 500 kg
Obsługa: 1 osoba
Donośność ma.: w poziomie 2000 m cele nawodne, pod kątem 45° 2500 m cele powietrzne, w pionie 1500 m
Szybkostrzelność praktyczna: 400 strz./min.
Amunicja: naboje typu 23x152B OFZT (odłamkowo-burząco-zapalający 188,5 g) i BZT (przeciwpancerno-zapalająco-smugowy 190 g)
Masa naboju: 450 g
Zapas amunicji: 2 x 50 (w wieży)
Zapas amunicji: 2 x 50 (w wieży)