100mm Działo pokładowe B-34-U z ORP BURZA

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: od 1934 roku
Kaliber: 100mm
Masa: 13 750 kg
Masa pocisków burzących: 15,8 kg
Szybkostrzelność: 5/min
Donośność: 22 km
Obsługa: 12 osób