Radioodbiornik wykonany przez Stefana Łuczyńskiego ppor. "Łuk" w 1940 roku. Do 1945 roku prowadzono dzięki niemu nasłuchy radiowe w podobwodzie AK "Morwa".

Radio do nasłuchu stosowany przez partyzantów w Świętokrzyskim, wykonane samodzielnie.