57 mm Pancerna wieża przewoźna M. Schumana

PRODUKCJA : Przed 1914 roku, ZAKŁADY GRJSONA w MAGDEBURGU'

Depozyt panów Macieja i Stanisława Kęszyckich

Dane techniczne

Produkcja: Niemcy
Wytwórca: Zakłady Ggrjsona w Magdeburgu
Czas powstania: do 1914 roku
Uzbrojenie: armata kal. 57 mm L / 24
Zapas amunicji: 80 - 96 sztuk
Grubość pancerza kopuły: 40 mm
Masa wieży z armatą: 2,050 - 2,800 kg
Załoga: celowniczy i ładowniczy