152 mm haubica wz 1943

152 mm haubica wz 43 została wprowadzona do uzbrojenia WP w 1950 roku. Jest przeznaczona do niszczenia punktów ogniowych artylerii, burzenia umocnień polowych I wykonywania przejść w zaporach z drutu kolczastego i przeciw czołgowych polach minowych.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: lata 1943 - 1949
Kaliber: 152,4 mm
Donośność max.: 12 400 m
Ciężar w położeniu bojowym.: 3 640 kg
Szybkostrzelność.: 3-4 strz./min.
Obsługa.: 6 ludzi
Jednostka ognia wynosi.: 60 naboi. 57 z granatem odłamkowo-burzącym i 3 z pociskiem przeciwbetonowym.