Bojowy wóz piechoty BWP (BMP-1)

Bojowe wozy piechoty BWP zostały opracowane w Związku Radzieckim w latch sześdziesiątych. Do uzbrojenia Wojska Polskiego trafiły w 1973 roku. Stanoeią podstawowy pojazd jednostek Wojsk Zmechanizowanych. Prezentowany eksponat został zbudowany w 1979 roku, ostatnią jednostką w której pełnił słżbę była 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana. W 2003 roku został przekazany do zbiorów muzeum WP.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: Czelabińska Fabryka Traktorów
Czas powstania: lata 1966 - 1982
Masa: 13 000 kg
Załoga: 3 + 8 żołnieży desantu
Uzbrojenie: armata gładkolufowa 2A28 kal. 73 mm; karabin maszynowa PKT kal 7,62 nm; wyrzutnia przeciwpancernych·pocisków kierowanych 9M7 4M "MALUTKA"
Opancerzenie: płyty stalowe walcowane, spawane
Prędkość max.: 65 km/h
Prędkość pływania: 7 km/h
Zasięg: 500 km