Radiolokacyjna stacja wstępnego poszukiwania 1S12 (P–40) AGATA

"AGATA" wykrywa i śledzi obiekty, określa ich współrzędne (odległość, pochyłą i azymut).

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: od 1963 -
Zasięg wykrywania dla wysokości lotu: 50 m - 26 km; 500 m - 65 km; 3 000 m - 140 km; 10 000 m - 175 km
Zakres długości fal: centymetrowy
Skład: aparatura radiolokacyjna, nawigacyjna, urządzenia zapytujące, radiostacje, dwa zespoły prądotwórcze i osprzęt pomocniczy.
Częstotliwość: 2,2 do 2,3 GHz
Czas powtarzania impulsów (PRT): 2,5 i 1,25 milisekundy
Częstotliwości powtarzania impulsów (PRF): 400 i 800 impulsów na sekundę
Szerokości impulsu: 2 • 2 mikrosekundy
Otrzymują czas: 2,49 i 1,24 milisekundy
Moc szczytowa: do 2 MW
Średnia moc: 2 - 3 kW
Obroty anteny: 4 lub 5 na sekunde