85 mm Armata plot wz. 1939 KS-12

 

 Projekt tej półautomatycznej armaty przeciwlotniczej powstał w Związku Radzieckim tuż przed wybuchem II wojny światowej w zespole kierowanym przez Ł. W. Ljuliewa. W momencie ataku Niemiec na Związek Radziecki działa przeciwlotnicze kalibru 85 mm wz. 1939 znajdowały się już w dużej liczbie na wyposażeniu Armii Czerwonej. Przez cały okres II wojny światowej stanowiły podstawowy typ dział przeciwlotniczych średniego kalibru armii radzieckiej. Choć armatę 85 mm wz. 1939 zaprojektowano do niszczenia celów powietrznych, to sporadycznie używano jej w roli działa przeciwpancernego.

Poza siłami zbrojnymi Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej w armaty te wyposażone były również oddziały Ludowego Wojska Polskiego. Po zakończeniu działań wojennych armaty przeciwlotnicze 85 mm wz. 1939 znalazły się na uzbrojeniu armii większości krajów kupujących broń w Związku Radzieckim. 

Sporo dział tego typu pozostawało na uzbrojeniu jeszcze wiele lat po zakończeniu II wojny światowej.

Źródło: http://www.muzeumlotnictwa.pl/

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: rok
Kaliber: 85 mm
Długość lufy: 4693 mm
Masa w położeniu bojowym: 4 900 kg
Donośność pozioma: 15 500 m
Donośność pionowa: 10 500 m
Szybkostrzelność: 20 strz/min
Kąt ostrzału w płaszczyźnie poziomej: 360o
Kąt ostrzału w płaszczyźnie pionowej: -3o - +82o
Prędkość początkowa pocisku: 800 m.s