Tego rodzaju łącznice były stosowane w miejscach, gdzie było duże biuro, w tym przypadku do 60 linii telefonicznych. Wówczas zazwyczaj wydzielano specjalne pomieszczenie.

Łącznice tego typu były stosowane powszechnie w państwowych placówkach różnego typu: szpitalach, strażnicach i zakładach produkcyjnych. Centrala obsługuje do 20 linii.

Centrala tego typu obejmowała zaledwie kilka telefonów wewnętrznych, najczęściej była stosowana na komisariatach i dyspozytorniach straży pożarnych.

Centrala polowa typu wojskowego, pozwalająca na szybką organizację łączności przy akcjach ratowniczych na dużych przestrzeniach.

Centralka pozwalająca wybierać połączenia telefoniczne na liniach zewnętrznych, lub łączyć linię przychodzącą pod dowolny numer wewnętrzny.