Proporczyk Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa TRANSBUD w Nowej Hucie

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: PTTK Zakład Produkcyjny "FOTO-PAM" Kraków
Czas powstania: 21 listopad 1977 r.
Przedstawia: Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa TRANSBUD w Nowej Hucie