Pudełko NAVIGA Poland Warszawa

Zjednoczenie Żeglugi Śródlądowej i Stoczni Rzecznych 

Warszawa, POLAND

ul. Puławska 14

NAVIGA

Delivery of smal ships, shipyards, fish and commercial harbours for Foreign Trade.

CENTROMOR and CEKOP

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Gdańskie ZPZ
Czas powstania: ok. 1970 r.
Rodzaj pudełko: książeczkowe
Przedstawia: NAVIGA Poland Warszawa