Pudełko CEKOP

CEKOP - EXPORT of Industrial Plants

Warszawa 1, ul. u. Kościelna 12

P.O. Box 367

Tel. 31 20 01

Cables: CEKOP-Warszawa

Telex: 81234 WA, 81235 WA 

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Gdańskie ZPZ
Czas powstania: ok. 1970 r.
Rodzaj pudełko: książeczkowe
Przedstawia: CEKOP