Pudełko AGROS POLAND-Warszawa

AGROS - Foreign Trade National Enterprise

Exporters-Importers

Warszawa, Żurawia 32/34 Poland

Tel. 21-64 21

Cables: Agros-Warszawa

Telex: Agros Wa 81-341, 81-391, 81-612

Export:

 • Alcoholic drinks
 • Fruits preserves
 • Vegetable preserves
 • Forest fruits and mushrooms
 • Confectionery products
 • Tabacco products

Import:

 • Citrus fruits
 • Fruit and vegetable preserves
 • Coffee
 • Tea
 • Cocoa beans
 • Groceries
 • Alcoholic drinks
 • Tobacco

 

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Gdańskie ZPZ
Czas powstania: ok. 1970 r.
Rodzaj pudełko: książeczkowe
Przedstawia: AGROS POLAND-Warszawa