Pudełko Zakłady Mechaniczne im. M. Nowotki Warszawa

Zakłady Mechaniczne im. M. Nowotki

Warszawa, Fort Wola POLSKA

DISEL ENGINES 150-300 HP

ELECTRIC GENERATING UNITS 100-200 KW

POWER UNITS 175-350 HP

 

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Gdańskie ZPZ
Czas powstania: ok. 1970 r.
Rodzaj pudełko: książeczkowe
Przedstawia: Zakłady Mechaniczne im. M. Nowotki Warszawa