Pudełko ZAP Zakłady Automatyki Przemysłowej Ostrów Wlkp.

Automatyzacja Sterowanie Przemysłowymi Procesami Technologicznymi

PROJEKTUJĄ:

Automatykę i aparaturę pomiarowo-kontrolną, blokady, sygnalizację i sterownie w różnych fazach projektowych dla wielu branż przemysłowych.

Sprawują nadzory autorskie nad obiektami przez siebie projektowanymi.

PRODUKUJĄ:

Pełny asortyment elementów automatyki o działaniu ciągłym systemów:

  • elektronicznego
  • elektrohydraulicznego
  • hydraulicznego

Automatykę bezpośredniego działania.

Automatykę kotłów trakcyjnych WB-2 dla kolejnictwa.

KOMPLETUJĄ:

Zestawy tablic, szaf i pulpitów sterowniczych.

INSTALUJĄ:

na obiektach i dokonują rozruchów automatyki w wielu branżach przemysłowych jak:

  • energetyka
  • hutnictwo
  • gazownictwo i koksownictwo
  • produkcja materiałów budowlanych
  • gospodarka komunalna-wodociągi
  • oraz wszelkich obiektów przemysłowych, w których zachodzi regulacja ciśnienia, przepływu, temperatury, poziomu, kwasowości itp.

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Gdańskie ZPZ
Czas powstania: ok. 1970 r.
Rodzaj pudełko: książeczkowe
Przedstawia: ZAP Zakłady Automatyki Przemysłowej Ostrów Wlkp.