LATARNIA GAZOWA - jest stylizowaną latarnią gazową, pierwszych zabytkowych lamp czteropłomiennych z końca dziewiętnastego wieku. Trzon latarni stanowił żeliwny odlew typu "Mars" z głowicą warszawską. Głowica latarni sześcioboczna rozszerzająca się ku górze, ścianki boczne z szybami przezroczystymi, fazowanymi w metalowych ramkach (ozdobna, lampa typu warszawskiego).

LATARNIA GAZOWA - piękna, stylizowaną latarnią gazową dziewięciopłomienna, z lat 30 dwudziestego wieku. Trzon latarni stanowił żeliwny odlew ozdobnego słupa w kształcie walca, na którym zamontowany ażurowy uchwyt mocujący głowicę. Głowica latarni ma kształt wydłużonego hełmu ze znajdującym się u dołu swerycznym kloszem szklanym, oplecionym siatką z drutu miedzianego.  

LATARNIA GAZOWA - pierwsze latarnie gazowe czteropłomienne wprowadzone zostały przez "Towarzystwo z Dessau" pod koniec dziewiętnastego wieku do oświetlenia ulic warszawskich, zastępując dotychczasowe lampy z płomieniem "motylkowym". Trzon latarni stanowił żeliwny odlew, będący wiązką czterech kolumn z pięcioma przewiązkami. Głowica latarni sześcioboczna rozszerzająca się ku górze, ścianki boczne z szybami w metalowych ramkach (lampa typu warszawskiego).

LAMPA GÓRNICZA AKUMULATOROWA - urządzenie, które pozwalało na bezpieczne oświetlenie miejsca pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Lampa przenośna, gazoszczelna używana powszechnie przez pracowników Gazowni i stanowiła obowiązkowe wyposażenie bhp.

LATARNIA GAZOWA - pierwsze latarnie gazowe czteropłomienne wprowadzone zostały przez "Towarzystwo z Dessau" pod koniec dziewiętnastego wieku do oświetlenia ulic warszawskich, zastępując dotychczasowe lampy z płomieniem "motylkowym". Trzon latarni stanowił żeliwny odlew, będący wiązką czterech kolumn z pięcioma przewiązkami.

LAMPA GÓRNICZA AKUMULATOROWA - posiada ciężką obudowę metalową, spawaną. Lampa, pozwalało na bezpieczne oświetlenie miejsca pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Lampa przenośna, gazoszczelna używana powszechnie przez górników węgla kamiennego i pracowników branży gazowniczej, stanowiła obowiązkowe wyposażenie bhp.

LAMPA WSKAŻNIKOWA - przeznaczona jest do stosowana głównie w podziemnych zakładach górniczych. do kontroli stężeń CO2 (dwutlenku węgla). Lampa wskażnikowa - benzynowa, posiada kominek  wykonany z siarki ,,Dawiego" (gazoszczelny), ujęty w mosiężne elementy wraz ze zbiornikiem. Lampa benzynowa z zapalaczem piezoelektrycznym, była używana w kopalniach i w miejscach, gdzie mogło występować zwiększone stężenie CO2.  

Więcej artykułów…