Jest to jedyny zachowany w Polsce artyleryjski wagon pociągu pancernego, pochodzenia sowieckiego, przebudowany przez Niemców w połowie II wojny światowej i wyposażony w typowe dla niemieckich pociągów pancernych BP42/BP44 wieże obrotowe.

Czteroosiowa lokomotywa niemiecka serii WR550, zbudowana w zakładach Schwarzkopff w 1942 roku, początkowo była przeznaczona do prowadzenia pociągów pancernych. Po jej opancerzeniu, aby nie przekroczyć dopuszczalnego nacisku osi na tor, pancerz oparto na dwu 4-osiowych wózkach z pomieszczeniami dla załogi, wyposażonych w armaty.

Dźwig dwuramienny do zrywania i układania toru.Ze względu na długość wysięgnicy (24m) przystosowany jest do wymiany toru ułożonego z przęseł długości 15 m lub18 m.Wydajność żurawia jest w przybliżeniu taka sama przy układaniu toru,jak i przy jego rozbieraniu i wynosi 100 m/h,a zatem w ciągu 24 godzin można było ułożyć ok. 1 km toru.

Prototyp pługa odśnieżnego lemieszowo-wirnikowego typu 414S projektowanego na podstawie rozszerzonych założeń konstrukcyjnych, opracowany przez CBK PKP w Poznaniu na bazie eksploatowanych od 1972 r pługów 411S. Czoło „A” wyposażone jest w lemiesze służące do zgarniania i spychania (jednostronnego lub dwustronnego) śniegu o grubości warstwy do 1,5 m.