Rotacyjny pług odśnieżny

Prototyp pługa odśnieżnego lemieszowo-wirnikowego typu 414S projektowanego na podstawie rozszerzonych założeń konstrukcyjnych, opracowany przez CBK PKP w Poznaniu na bazie eksploatowanych od 1972 r pługów 411S. Czoło „A” wyposażone jest w lemiesze służące do zgarniania i spychania (jednostronnego lub dwustronnego) śniegu o grubości warstwy do 1,5 m.

Czoło „B” posiada urządzenie wirnikowe służące do usuwania i odrzucania na odległość ok. 30 m warstwy śniegu o grubości do 3 m.

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Zakład Naprawy Taboru Kolejowego w Starogardzie Szczecińskim
Czas powstania: 1986 rok
Długość ze zderzakami: 16 620 mm
Masa w stanie służbowym: 64 t
Prędkość transportowa: 80 km/h.
Szybkość odśnieżania: 10-50 km/h